Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Công ty Cổ phần Thiết bị và Dịch vụ Công nghệ T&M (TMtech) là một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp công nghệ, thiết bị trong lĩnh vực đo lường tại Việt Nam, do đó phải xử lý rất nhiều thông tin khác nhau, bao gồm thông tin kỹ thuật của chúng tôi và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Ý thức được điều này, TMtech luôn nỗ lực thiết lập và áp dụng hệ thống quản lý thông tin hữu hiệu nhằm đảm bảo tôn trọng giá trị của những thông tin nói trên.

TMtech sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng một cách phù hợp dựa trên nền tảng chính sách này.

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

– Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng: dùng cho phòng kinh doanh liên hệ bán hàng, bảo hành hoặc truyền thông.
– Thông tin được cung cấp trực tiếp cho TMtech bằng cách điền vào “Phiếu mua hàng”, “Phiếu đặt hàng” hoặc các mẫu đơn khác.

2- Phạm vi sử dụng thông tin

– Phạm vi sử dụng thông tin liên quan đến các bộ phận kinh doanh, bộ phận kỹ thuật và truyền thông của TMtech. TMtech sẽ chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân cho từng mục đích.
– TMtech sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu chưa được sự đồng ý của quý khách hàng, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt.

3- Thời gian lưu trữ thông tin

Thiết lập các quy tắc quản lý thông tin cá nhân và cải tiến không ngừng.

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ T&M
Địa chỉ: Tầng 5, An Phát Building B14/D21 KĐT Mới Cầu Giấy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
– Cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình có thể thông qua số điện thoại Hotline, qua Email hoặc có thể đến Công ty TMtech theo địa chỉ trên.

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khi quý khách hàng yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của mình, tìm cách ngăn chặn việc sử dụng hoặc cung cấp thông tin đó, hoặc gửi thông điệp than phiền hoặc yêu cầu tư vấn, TMtech sẽ đáp ứng một cách chân thành và trung thực, tôn trọng các quyền của người liên quan đến thông tin cá nhân đó.

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– TMtech đảm bảo rằng đội ngũ điều hành và tất cả các nhân viên ý thức được tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng và các quy tắc quản lý thông tin cá nhân, áp dụng một cách thích hợp và đảm bảo hệ thống quản lý đó được thực thi nghiêm túc. Những quy tắc này sẽ được duy trì và cải tiến liên tục.
– Ngoài ra, TMtech sẽ không sử dụng những thông tin đó vì những mục đích khác với dự định ban đầu và sẽ triển khai những biện pháp kiểm soát và đánh giá phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân.
– TMtech cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam, các hướng dẫn và quy định khác về việc bảo mật thông tin cá nhân. Bên cạnh đó, TMtech cũng sẽ tuân thủ những quy tắc của riêng về quản lý thông tin cá nhân dựa trên những luật, hướng dẫn và quy định đó.

7- Thông tin chủ sở hữu website

Công ty Cổ phần Thiết bị và Dịch vụ Công nghệ T&M
Email: info@tm-tech.vn
Điện thoại: 024 3927 3666
Địa chỉ: Tầng 5, An Phát Building B14/D21 KĐT Mới Cầu Giấy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0107465551