Máy đo truyền dẫn đa dịch vụ

Hiển thị kết quả duy nhất

Máy đo truyền dẫn đa dịch vụ đo kiểm đa dịch vụ tốc độ 10M, 100M, 1G, 10G, 40G và 100G (OTN, SONET/SDH, Ethernet, Fibre Channel, eCPRI).

EXFO FTB-500 – Thiết bị kiểm tra mạng

Ftb 500 Ftb 5240s 2000x1652

Trong kho